Gouda: gare schoenen

De aftrap – op weg naar Zwanenmeer Bijlmermeer II

Met open mond kijken de leerlingen naar Florence Rapati, een net afgestudeerde danseres van de Nationale Balletacademie. Hun reacties zijn niet helemaal onverwacht: “Gare schoenen, man“, “Hoe doe je dat op je tenen?, “Kun je een spagaat? “

Het zijn vragen die heel vaak gesteld worden door jongeren. Opmerkelijk is wel dat de leerlingen na deze eerste reactie echt nieuwsgierig zijn naar Florence. Ze willen weten waarom ze dit vak gekozen heeft en wat er voor haar zo speciaal aan balletdansen is. Florence antwoordt spontaan: “Voor mij is klassiek ballet het mooiste om te doen, het past bij mijn manier van bewegen.”

Het bezoek van Florence aan De Meander in Gouda vormt de allereerste bijeenkomst in het educatieproject rond de voorstelling Zwanenmeer Bijlmermeer II. Vanaf 3 november bezoekt een speciaal team twintig VMBO-scholen in twintig verschillende steden in Nederland ter voorbereiding op hun bezoek aan de voorstelling.Op elke school wordt een dansfilmpje gemaakt en ontmoeten de leerlingen een ‘echte’ ballerina.
Voor Florence is het een ook een dag vol verbazing: de school is een groot gebouw met luxe computer- en technieklokalen. Maar elke deur gaat alleen open met een speciaal pasje. Er zijn ruimtes, gangen en toiletten waar leerlingen niet mogen komen. Florence: “ik zat op de ballet-havo van de Koninklijke Balletacademie in Den Haag. Dat zijn kleine klassen met alleen maar muziek- en dansleerlingen. Voor mij is het bezoeken van VMBO-scholen helemaal nieuw en ook heel spannend” .
Voor de totstandkoming van het dansfilmpje op de scholen is er een speciaal ‘educatieteam’ samengesteld, bestaande uit een aantal instellingen die hun krachten hebben gebundeld: de Nationale Balletacademie Amsterdam levert drie klassieke danseressen (Florence Rapati, Lauri Schep en Nikki de Graaf) die bij toerbeurt meegaan. Het 5eKwartier staat garant voor het registreren en monteren van de dansfilm, dansdocenten (o.a.Honey Eavis) van Don’t Hit Mama geven de klas een hip hop workshop, de klas krijgt een speciale clapping- en muziekworkshop van Ted van Leeuwen (werkzaam voor 5eKwartier en in dit project filmer en musicus).

De 25 voor het grootste deel Marokkaanse meisjes en jongens uit Gouda waren in het begin onzeker en giechelig. Na twee dagen waren ze helemaal ‘om’ en drongen er vooral op aan de voorstelling te bezoeken. Voor het team Zwanenmeer Bijlmermeer II is het nu wachten op het resultaat van de montage. Meer nieuws wellicht in de volgende Voetnoot!

Leave a Reply